Newsletterové šablony

Stráví váš grafik nebo grafický tým příliš mnoho času zpracováním newsletterů? Řešením jsou newsletterové šablony.

Co mohu nabídnout?

Výstupy:

jpg, png, gif

Software:

Ceny jsou vždy individuální podle náročnosti.

Knihovny

Veškeré moduly a grafický obsah se importuje z knihoven, umístěných buď na cloudu, vašem serveru nebo fyzicky na počítači.

Při cloudovém řešení máte přístup do knihoven přímo z Adobe produktů. Můžete také přidávat uživatelé a přidělovat jim různá práva nebo jen sdílet odkazem s vašimi partnery.

Šablony PSD

Do šablony vkládáte moduly z knihoven, Velice rychle provedete jakékoliv úpravy např. obrázku nebo textu.

Přednastavené požadavky na výstupní data a formáty. Automatické generování inteligentního názvosloví výstupů.

Co byste měly vědět před odesláním?

  1. Máte logo, brand manual, písma, barvy?
  2. Jaký používáte mailingový systém

Pokud některé informace nemáte nevadí, vše probereme a najdeme řešení.

    Pár ukázek

    z vlastní zahrádky

    Projekty, kterých jsem se účastnil, případně je sám realizoval.